NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagbisita ng Nagoya Fire Department sa Mga Tahanan. Manatiling Buhay sa Oras ng Nankai Trough Megaquake! (南海トラフ巨大地震から生き延びる!戸別訪問を実施します!)

2021.04.18

Isasagawa ng mga empleyado kabilang ang miyembro ng Fire Department ng Lungsod ng Nagoya ang pagbisita sa tahanan ng mga residente at labin-limang distrito sa loob ng Nagoya upang ipabatid sa mga residente ang tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin sa paligid ng tahanan upang maging mas handa sa mga lindol. May matatanggap na isang item ang bibisitahing tahanan, gaya ng kasangkapan upang maiwasan na maglaglagan ang mga gamit, walang babayaran dito, ito ay upang hikayatin ang mga residente na gumawa ng hakbang upang maging mas handa sa kalamidad, at matulungang iligtas ang sariling buhay. (Libre ang serbisyong ito; mag-ingat sa mga indibidwal na humihingi ng bayad para sa ganitong uri ng serbisyo.)

Katanungan: Fire Department, City of Nagoya Fire Bureau
Telepono: 052-972-3543 (Nihonggo)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.