नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

 • S
 • M
 • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

पुस्तकालय

NIC पुस्तकालयको पुस्तक आरक्षण भाडा सेवा बारे जानकारी

कृपया फोनबाट आवेदन दिनुहोस्। नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र संग्रह खोज प्रणालीबाट पुस्तकहरू खोजी गर्न सक्नुहुनेछ।

 • विधि: कृपया खोज प्रणाली द्वारा खोजी गरिएका पुस्तक टेलिफोनबाट आरक्षण गरि NIC लाइब्रेरीमा लिन आउनुहोला।
 • आरक्षण: आरक्षणको समय ① ~ ⑤ सम्म सोध्नेछौं

  ①नाम
  ②पुस्तकालय प्रयोगकर्ता कार्ड नम्बर
  ③फोन नम्बर
  ④पुस्तक शीर्षक (प्रति व्यक्ति 6 वटा सम्म )
  ⑤पुस्तक प्राप्त भएको मिति

 • आरक्षण: NIC लाइब्रेरी (052)581-0102 9:00-19:00(सोमबार बिदा)

नोट: फिर्ती अवधि, एक पटक मात्र (२ हप्ता सम्म) टेलिफोन बाट विस्तार गर्न सकिन्छ।
पुस्तक प्राप्त गर्ने सक्ने दिनबाट २ हप्ता काटे पछि पनि पुस्तक लिन आउनु भएन भने आरक्षण रद्द हुनेछ।
फोनबाट खोजी गर्दैनौं। डिभिडिहरुको लेनदेन गर्न मिल्दैन।

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.